Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a weboldal működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez.
Részletek
Elfogadom
Nem fogadom el

Általános Szerződési Feltételek

 

a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont dokumentuma

hatályban: 2021. szeptember 27-től visszavonásig

 

 1. PREAMBULUM

Üdvözöljük! Kérjük, hogy mielőtt használni kezdi honlapunkat, regisztrál, figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, az úgynevezett Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF-et)!

A honlap használatának, így különösen az Athletica Galactica elnevezésű versenyen való részvételnek az előfeltétele jelen ÁSZF elfogadása.

Ha a jelen dokumentummal, a honlap használatával, a regisztráció menetével és a versenyen való részvétellel kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a II. részben megadott elérhetőségek valamelyikén!

Köszönjük megtisztelő figyelmét!

 

 1. IMPRESSZUM

 1. A Szervezőre vonatkozó adatok:

Név: Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

Képviseli: Kiss László főigazgató

Székhely: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós u. 15-17.

Postacím: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós u. 15-17.

Törzskönyvi azonosító szám (PIR szám): 300322

Adószám: 15300320-2-43

KSH statisztikai számjel: 15300320-7219-312-08

Honlap: www.athleticagalactica.hu

 

Ügyfélfogadás:

Telefonszám: +36-30-6836154 (munkanapokon, hétfőtől péntekig 8-tól 16-ig)

Postacím: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós u. 15-17.

E-mail: info@athleticagalactica.hu

Személyes ügyfélfogadás: nincs

 

Tárhelyszolgáltató adatai

Tárhelyszolgáltató neve: Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság

Tárhelyszolgáltató rövid neve: Sybell Informatika Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.

E-mail cím: info@sybell.hu

 

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Felek: A Résztvevők, azok Képviselői és Szervező együttesen

Felhasználók: A honlap Használói

Honlap: olyan eszköz, amely távollévők közötti kommunikációt – így különösen a regisztrációt, a nevezést, a Felek közötti online kapcsolattartást - lehetővé teszi.

Résztvevő: az a magyar ajkú természetes személy, aki az adott évad idején középiskolai tanulmányokat folytat, és aki a versenyen való részvételi szándékát kifejezésre juttatja.

Képviselő: A törvényes képviselő és a felkészítő pedagógus együttesen.

Szervező: A verseny lebonyolítója.

Tartalom: A honlapon található összes szöveges, grafikai, álló- vagy mozgóképes információ, függetlenül azok letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon való elérhetőségétől. Ebbe a körbe tartozik különösen a térkép, kép, fotó, piktogram, táblázat, grafikon, szöveges tartalom, leírás, dokumentum, számítógépes alkalmazások és eljárások.

 

 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.)

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (továbbiakban: Szjt.)

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: Pp.)

 

 1. AZ ÁSZF HATÁLYA, ELFOGADÁSA

A Felek között létrejövő jogviszony tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF, valamint a honlapon esetlegesen megtalálható, ott közzétett egyéb tájékoztatások határozzák meg.

Az ÁSZF tartalmazza a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a tartalom felhasználásának feltételeit és a felelősségi szabályokat.

A Felhasználó, kiemelten a regisztrációt foganatosító képviselő a honlap használatának megkezdése – így különösen a regisztráció - előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A honlap használatának megkezdésével – így különösen a regisztrációval – a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

 1. RÉSZTVEVŐK

A verseny a Kárpát-medence magyar ajkú, adott tanévben középiskolába járó diákjai számára kerül kiírásra.

A Szervező a versenyre olyan diákok jelentkezését várja, akik a fizika, matematika és az informatika területén kiválóan teljesítenek, és érdeklődést mutatnak a csillagászat és az űrkutatás iránt.

A három fordulós versenyből döntőbe jutó diákok legjobbjaiból kerülnek ki a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia – az International Olympiad on Astronomy and Astrophysics – keretének tagjai.

A magyar Athletica Galactica a nemzetközi olimpiai megmérettetéstől független hazai csillagászati és asztrofizikai verseny, melynek legjobbjai kerülhetnek be az olimpiai válogatott keretbe.

 

      VII. NEVEZÉS

A nevezés az egyes iskolák által, a diákok képviseletét ellátó felkészítő pedagógusok vagy az iskola által e feladatra kijelölt más személy által történik.

Az érdeklődő tanulók pedagógusaiknál jelezhetik indulási szándékukat.

A jelentkezés – a korlátozottan cselekvőképes 18 év alatti diákok esetében – törvényes képviselő hozzájárulásához kötött.

Regisztrációra 18 év alatti diák esetében a diák részvételi szándékot kifejező nyilatkozata és a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata, 18 év feletti diák esetében a diák részvételi szándékot kifejező nyilatkozata birtokában kerülhet sor.

A regisztráció, a nevezési lap kitöltése a felkészítő pedagógus vagy az iskola által erre kijelölt más személy feladata.

 

     VIII. FELKÉSZÜLÉS

EGYÉNI:

A felkészítés a diákokat nevező pedagógusok által zajlik, amelyhez Szervező – az egyes fordulók témaköreihez, elvárásaihoz igazodó - segítséget, támogatást nyújt:

   1. oktatási anyagokkal
   2. a verseny honlapjáról letölthető feladatlapokkal
   3. elektronikus információs ponton keresztül történő segítségnyújtással

A felkészítés történhet egyénileg vagy iskolai szakkör keretében.

A pedagógusok felkészítési feladatai az Athletica Galactica időtartamára terjednek ki, a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára továbbjutókat az olimpiai felkészítő csapat edzi majd.

 • SZERVEZŐ ÁLTALI:

A Szervező regionális csillagászati felkészítő szakköröket működtet az alábbi városokban:

- Budapest

- Debrecen

- Baja

- Szeged

- Vác

- Zalaegerszeg

A Szervező a verseny döntősei számára felkészítő hétvégéket, nyári csillagászati tábort, miniolimpiát tart.

      IX. ISKOLAI FORDULÓK

 Az iskolai fordulók lebonyolításának során a pedagógus a regisztráció kitöltésével vállalja az alábbi pontokat:

- Iskolájában, diákjai körében a verseny hirdetését, kapcsolattartást a
szervezőkkel,
- minél több érdeklődő diák szervezett bevonását a versenyzésbe,
- a tényleges lebonyolítás során az alábbiak biztosítását:
1.) nyilvántartásba venni a feladatsorok kitöltésére vállalkozó diákokat
 a későbbi azonosítás biztosíthatósága végett
2.) a helyi lebonyolításra alkalmas méretű terem biztosítása a tesztek
megírásának idejére;
3.) időben letölteni a megadott helyről a feladatlapot, és kellő számban
kinyomtatni/összetűzni/kódokat az első oldalra felírni
4.) ellenőrzötten megíratni a forduló kijelölt idejében a tesztlapot a
ténylegesen megjelent diákokkal, és a vizsgáztatásra jellemző módon biztosítani a
feladatlap kitöltésének tisztaságát (kellően szeparált ültetés, puskázás
és súgás elkerülése folyamatos felügyelettel, feladatlapot előzetesen nem muttja be az induló diákoknak);
5.) ellenőrizni és megoldani a nem engedélyezett segédeszközök bevonását,
elzárását a megírás idejére (120/180 perc);
6.) összeszedés után rendezni, és azonnal borítékba zárni a dolgozatokat,
biztonságos helyen megőrizni a scannelésig és feltöltésig
7.) 24 órán belül feltölteni a szervezőknek a dolgozatokat
 

     X. DÍJAZÁS

Díjazásban részesülnek: a legjobb eredményeket elérő diákok, pedagógusok, iskolák.

A döntőbe jutottak diákokat értékes könyvek, csillagtérképek, planetáriumi belépők, kedvezményes obszervatóriumi látogatási lehetőségek, mentorprogramok várják. Szervezők a pedagógusok támogató munkáját pénzbeli díjazással, a legnagyobb hazai obszervatóriumba szervezett szakmai tanulmányúttal jutalmazzák. A legeredményesebb iskolák csillagászati távcsöveket és eszközöket nyerhetnek.

 

    XI. HATÁRIDŐK, MENETREND:

Regisztráció: 2023. szeptember 1 - november 13. 12:00-ig

Első forduló: 2023. november 15. 14:00 - 17:00 (helyszín: a diákok iskolája, a Szervezőtől kapott menetrend szerint, a felkészítő tanár által koordinálva, a feladatok online beküldve)

Második forduló: 2023. december 13. 14:00 - 17:00 (helyszín: a diákok iskolája, a Szervezőtől kapott menetrend szerint, a felkészítő tanár által koordinálva, a feladatok online beküldve)

Harmadik forduló: 2024. január 10. 14:00 - 16:00 (helyszín: a diákok iskolája, a Szervezőtől kapott menetrend szerint, a felkészítő tanár által koordinálva, a feladatok online beküldve)

Döntő: 2024. március 8-10. (Jászberény)

Olimpiai keret tagjainak felkészítése: 2024 áprilisától 2024 őszéig (a felkészítést elsősorban a hazai olimpiai csapat felkészítő tagjai végzik.)

 

     XII. KAPCSOLAT

A Résztvevő és a Képviselő a Szervező tevékenységével kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, esetleges kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefonszám: +36-30-6836154 (munkanapokon, hétfőtől péntekig 8-tól 16-ig)

Postacím: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós u. 15-17.

E-mail: info@athleticagalactica.hu

A Szervező tevékenységével kapcsolatos észrevételek, javaslatok, esetleges kifogások szóban és írásban is közölhetők.

 

    XIII. SZERZŐI JOGOK

A honlapon lévő tartalom, így különösen a felkészítést segítő anyagok – a Ptk. és a Szjt. erejénél fogva - szerzői jogi védelem alatt állnak.

A honlapon lévő tartalom elsődlegesen oktatási célt szolgál.

A szerzői jogi védelem alá tartozó anyagok felhasználására az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak:

Szabad felhasználhatóság:

A tartalom ingyenesen, szabadon felhasználható az alábbi célokra:

 • magánszemélyek számára személyes célú felhasználás esetén
 • oktatási célból
 • tudományos és kutatási célból
 • médiatájékoztatás céljából

Tudományos disszemináció esetén a tartalom a forrás megjelölése mellett használható fel.

Amennyiben a felhasználás célja a média tájékoztatása, a tartalom szabadon felhasználható azzal a kitétellel, hogy a Felhasználó a tartalmat jogosult átvenni, annak tartalmát – lényegi elemeinek és az abban szereplő tényeknek a megváltoztatása nélkül – módosítani, kiegészíteni, ahhoz magyarázatot fűzni. Felhasználó kötelezi magát arra, hogy a tartalmat annak torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró módon adja közre. Amennyiben a már átvett, közzétett, feldolgozott anyagban Kiadó javítást, hibaigazítást, pontosítást eszközöl, Felhasználó köteles azt haladéktalanul módosítani, javítani, megváltoztatni. Felhasználó a javítás pontosításának vagy a már közzétett anyag visszavonásának elmaradása miatt harmadik féltől érkező panasz vagy kárigény esetén helytállni köteles.

Tiltott felhasználás:

A szabad felhasználhatóság eseteit kivéve tilos a honlap bármely tartalmi elemét kereskedelmi forgalomba hozni, feldolgozva értékesíteni, azok felhasználásával anyagi, erkölcsi, illetve egyéb, anyagiakban nem mérhető profitszerzésre felhasználni.

Szervező a tartalom promóciós és reklámcélú felhasználását nem engedélyezi.

Engedélyhez kötött felhasználás:

A szabad és a tiltott felhasználás eseteit kivéve a Szervező előzetes írásbeli engedélyéhez kötötten, annak birtokában van lehetőség a honlap bármely tartalmi elemének átvételére és felhasználására, különös tekintettel annak többszörözésére, adatbázisban való tárolására, nyilvánosságra hozatalára, újraközvetítésére.

Írásbeli engedély az alábbiak szerint kérhető:

A Szervező, mint jogtulajdonos nevében és képviseletében eljár: Kiss László főigazgató (e-mail cím: info@athleticagalactica.hu)

Az írásbeli engedély birtokában a felhasználás feltétele a forrásmegjelölés, amelynek előírt elemei az alábbiak:

 • az oldal webcíme: (URL)
 • forrás megjelölése: Athletica Galactica
 • jogtulajdonos: CSFK

A jogosulatlan felhasználás jogkövetkezményei:

Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a jogosulatlan felhasználást a jog komoly szankciókkal sújtja.

Jogosulatlan felhasználás vagy másolás esetére kötbér kerül kitűzésre. A kötbér mértéke másolt oldalanként/bejegyzésenként és naptári naponként 100.000 Ft, - részleges másolás esetén ennek arányos része - amely a jogosulatlan felhasználó részére kiszámlázásra kerül. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja a kötbér megállapítását.

A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítás készül a jogsértő költségére.

A közjegyzői tartalomtanúsítás közokirat.

 

     XIV. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még annak további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

 

      XV. A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

Az esetleges személyes adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.

 

       XVI. ÉRVÉNYESSÉG

Jelen ÁSZF 2021. szeptember 27-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF egyes rendelkezéseit módosítsa. Szervező az esetleges módosításokról Felhasználók számára tájékoztatást nyújt.